Πολύχρωμη Σύνθεση (Αφιέρωμα στον Johann Sebastian Bach) – August Macke

Πολύχρωμη Σύνθεση (Αφιέρωμα στον Johann Sebastian Bach) – August Macke

Το έργο “Colored Composition (Homage to Johann Sebastian Bach)” του August Macke αποτελεί μια μοναδική ομορφιά, συνδυάζοντας τη γεωμετρική δομή με τις έντονες αποχρώσεις. Ένας οδηγός στη μουσική και στη ζωγραφική παράδοση.